Rachunek OEE jest postrzegany w organizacjach produkcyjnych jako jedno z narzędzi ciągłego doskonalenia. Jego podstawowa wersja to:

OEE = Dostępność x Wydajność x Jakość 

gdzie:

Dostępność = (planowany czas produkcyjny – postoje planowe i nieplanowe) / planowany czas produkcyjny

przy czym – do postojów planowych zaliczamy wyłącznie przezbrojenia (czy szerzej – zmianę asortymentu), rutynowe działania prewencyjnego utrzymania ruchu (zarówno autonomicznego jak i będącego w gestii funkcji UR) oraz przerwy tzw. Kodeksowe, natomiast do postojów nieplanowych zaliczamy te, które wynikają ze zdarzeń utrzymania ruchu (awarie i inne działania nieplanowe).

Wydajność = (rzeczywisty ilościowy wynik produkcyjny w odpowiednich jednostkach) / (planowany czas produkcyjny – postoje planowe i nieplanowe / Tj czyli jednostkowy czas technologiczny operacji)

tytułem wyjaśnienia – wskaźnik Wydajności to iloraz tego, ile rzeczywiście wyprodukowaliśmy, przez to ile powinniśmy wyprodukować, w czasie wynikającym z rozliczenia Dostępności, zgodnie z technologicznym czasem Tj dla operacji.   

Jakość = (rzeczywisty ilościowy wynik produkcyjny – defekty) / rzeczywisty ilościowy wynik produkcyjny

Uwaga! – defekty to nie tylko tzw. Scrap (czyli to czemu nie da się przywrócić zgodności lecz trzeba wyrzucić), lecz również Rework (czyli to co może odzyskać zgodność, jeśli się to jeszcze raz przetworzy w danej operacji).  

Średnia OEE dla świata to ok. 50%, a wynik na poziomie 85% kwalifikuje nas (oczywiście jako jedno z kryteriów) do tytułu World Class Manufacturer dla tzw. Discrete Manufacturing. Oznacza to, że jeśli w naszej firmie wykazuje się wysokie wartości OEE, to zazwyczaj oznacza to błędy w metodzie liczenia tego wskaźnika!

Wskaźnik OEE, jak wcześniej napisałem, jest traktowany jako narzędzie ciągłego doskonalenia, lecz jak to pokażę w kolejnych wpisach, ma zasadnicze znaczenie dla Planowania Produkcji, w organizacjach produkcyjnych z procesami, w których to maszyny decydują o produktywności (tzw. Machine Dominated, w odróżnieniu od procesów Operator Dominated).