Obszar

Planowanie produkcji

Czy w swojej codziennej pracy spotykasz się z:

 

 1. Trudnością w odpowiedzi na pytanie Działu Sprzedaży: czy plan sprzedaży na najbliższy okres da się zrealizować przy bieżącym bilansie zdolności produkcyjnych?
 2. Trudnością z ustaleniem i dotrzymywaniem terminów realizacji przy obciążeniu dużą liczbą zleceń?
 3. Problemami z uruchamianiem zleceń ze względu na brak materiałów?  
 4. Opóźnieniem w realizacji zaplanowanych zleceń, mimo iż produkcja odbywała się normalnie (bez awarii, przestojów czy problemów jakościowych)?
 5. Problemem z ustaleniem kolejności realizacji zleceń, tak aby maksymalizować wykorzystanie zdolności produkcyjnych i minimalizować koszty zapasów?
 6. Trudnością w koordynacji planu produkcji z funkcjami Sprzedaży, Logistyki, Jakości i Utrzymania Ruchu?

Jeśli tak, to należy wykonać wielopoziomowy przegląd procesu planowania produkcji. Dzięki temu:

 • Nauczysz się widzieć wszystkie komponenty zintegrowanego procesu planowania produkcji –  Sales & Operations Planning, Master Planning & Scheduling i MES – szczegółowe harmonogramowanie do zasobów produkcji,
 • Nauczysz się sposobów oceny zdolności produkcyjnych, która umożliwi weryfikację planów sprzedaży, 
 • Zweryfikujesz dostępność podstawowych struktur danych niezbędnych w procesie planowania, stanowiących składniki tzw. Material Master – BOM i Marszrut Produkcyjnych, 
 • Zweryfikujesz metody dostarczania tych danych i będziesz potrafił zaadresować odpowiedzialność, za ich jakość i aktualność,
 • Ocenisz funkcjonalności wykorzystywanych narzędzi informatycznych, wspierających procesy planowania i określisz potrzeby dla ich rozwoju,
 • Zdiagnozujesz praktyki w obszarze sterowania i kontroli realizacji produkcji, w kontekście najlepszych rozwiązań w tym zakresie. 

Zapytaj o szczegóły:

Aby analiza procesu planowania produkcji miał sens, to należy go wykonać kompleksowo i  w ustrukturyzowany sposób, aby niczego nie pominąć. Tylko taki szczegółowy przegląd procesu pozwoli na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy. 

W związku z tym, przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • Doradczy przegląd procesu planowania produkcji wraz z listą rekomendacji

A jeśli czujesz, że Twoja firma wymaga szkolenia z planowania produkcji to cos tam

 • Szkolenie z planowania produkcji 

A jeśli czujesz, że Twoja firma wymaga szkolenia z planowania produkcji to cos tam

Kto prowadzi?

Robert Głos – Praktyk zarządzania produkcją, doświadczony trener i twórca szkoleń. Ma ponad dwudziestoletnią praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz we wdrażaniu systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, nowych technologii produkcji. Jest konsultantem odpowiedzialnym za zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu organizacji produkcji, zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Od wielu lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla największych firm produkcyjnych w Polsce. Przeszkolił kilka tysięcy uczestników, stworzył ponad 50 planów strategicznych i 40 planów rozwojowych dla firm oraz zrestrukturyzował 5 przedsiębiorstw. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

Szkolił pracowników takich firm jak: Gates Polska, Delphi Polska, Hańderek, Suempol, Konspol S.A., Schneider Electric Polska, Indesit Polska, IBM Polska, GATX Polska, Graal, Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Belvedere Vodka, PKP PLK, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Telefonika S.A., Sonoco Polska, MPWiK Lublin, MPWiK Wrocław i wielu innych.
Dochodowa firma na własnych zasadach