Doradczy przegląd procesu planowania produkcji wraz z listą rekomendacji

2900,00  z VAT

 • Przegląd procesu odbywa się na miejscu w Twojej firmie produkcyjnej
 • Czas trwania przeglądu: 2-4h
 • Termin przeglądu ustalany jest indywidualnie podczas rozmowy z doradcą
 • Czas na przygotowanie listy rekomendacji: 7 dni roboczych od dnia audytu
 • Płatność – albo przez sklep internetowy (po podaniu danych firmowych, FV generuje się automatycznie i jest wysyłana na podany w zamówieniu adres e-mail) albo na podstawie FV wystawionej poza systemem (w tym celu należy napisać e-mail na adres: biuro@dochodowafirmaprodukcyjna.pl)
Kategoria:

Doradczy przegląd procesu planowania produkcji polega na:

 • Wywiadach z głównymi uczestnikami procesu – w formie kontaktu przez platformę internetową lub (jeśli firma wyrazi taką potrzebę) krótkiej wizyty (ok. 5 godzin)
 • Inwentaryzacji bieżącego kształtu procesu planowania “as is”
 • Zidentyfikowaniu głównych problemów procesu “as is”
 • Modelowaniu udoskonalonego procesu “to be”, w oparciu o modele planistyczne MRPII i ERP i najlepsze praktyki (best practices) planistyczne
 • Przygotowaniu wdrożenia udoskonalonego procesu, przez: konsultacje jego składników z zespołem uczestników procesu, przygotowanie projektu wdrożenia – WBS (work breakdown structure), harmonogramu, macierzy RACI i listy mierników realizacji celów

Dla kogo:

 • Firmy produkcyjne dowolnej branży i wielkości.

Korzyści:

 • Poprawa jakości planowania na wszystkich poziomach: taktycznym SOP i operacyjnym MPS i PAC
 • Zwiększenie elastyczności w łańcuchu dostaw
 • Poprawa terminowości realizacji zamówień
 • Zwiększenie efektywności kosztowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania zasobów produkcji 
 • Zwiększenie efektywności kosztowej poprzez obniżenie kosztów zapasów we wszystkich obszarach
 • Poprawa koordynacji pomiędzy różnymi funkcjami organizacji: Sprzedażą, Produkcją, Zakupami, Logistyką, Utrzymaniem Ruchu, Jakością

Zakres:

Przegląd procesu dotyczy najważniejszych składników wszystkich poziomów planowania produkcji:

 • Średnioterminowego, taktycznego planowania SOP (Sales and Operations Planning)
 • Planowania operacyjnego w łańcuchu dostaw MPS (Master Production Scheduling)
 • Planowania potrzeb materiałowych MRP
 • Planowania zasobów produkcji CRP
 • Szczegółowego operacyjnego harmonogramowania do zasobów produkcji oraz sterowania produkcją PAC (Production Activity Control)

Ponadto, pozwoli zweryfikować poprawność praktyk związanych wykorzystywaniem narzędzi informatycznych klasy ERP:

 • Dotyczących bazy danych struktury materiałów i produktów – BOM (Bills of Material)
 • Dotyczących bazy danych zasobów produkcji i zdolności produkcyjnych – Marszrut Produkcyjnych

Efekty:

 • Szczegółowa lista rekomendowanych zmian w obszarze planowania produkcji do samodzielnego wdrożenia lub przy okazji dalszej współpracy doradczej,
 • Projekt zmodyfikowanego procesu zintegrowanego planowania produkcji w formacie BPMN, zawierający mapę i opisy etapów (lista zadań, produkty, wskaźniki efektywności).

Kwestie organizacyjne:

 • Przegląd procesu odbywa się na miejscu w Twojej firmie produkcyjnej
 • Czas trwania przeglądu: 2-4h 
 • Termin przeglądu ustalany jest indywidualnie podczas rozmowy z doradcą
 • Czas na przygotowanie listy rekomendacji: 7 dni roboczych od dnia audytu
 • Płatność – albo przez sklep internetowy (po podaniu danych firmowych, FV generuje się automatycznie i jest wysyłana na podany w zamówieniu adres e-mail) albo na podstawie FV wystawionej poza systemem (w tym celu należy napisać e-mail na adres: biuro@dochodowafirmaprodukcyjna.pl)

Opinie:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kto prowadzi?

Robert Głos – Praktyk zarządzania produkcją, doświadczony trener i twórca szkoleń. Ma ponad dwudziestoletnią praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz we wdrażaniu systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, nowych technologii produkcji. Jest konsultantem odpowiedzialnym za zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu organizacji produkcji, zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Od wielu lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla największych firm produkcyjnych w Polsce. Przeszkolił kilka tysięcy uczestników, stworzył ponad 50 planów strategicznych i 40 planów rozwojowych dla firm oraz zrestrukturyzował 5 przedsiębiorstw. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

Szkolił pracowników takich firm jak: Gates Polska, Delphi Polska, Hańderek, Suempol, Konspol S.A., Schneider Electric Polska, Indesit Polska, IBM Polska, GATX Polska, Graal, Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Belvedere Vodka, PKP PLK, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Telefonika S.A., Sonoco Polska, MPWiK Lublin, MPWiK Wrocław i wielu innych.