Szkolenie z planowania i harmonogramowania produkcji

990,00  z VAT

Kategoria:

Cel szkolenia:

 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania realizacji zleceń poprzez bilansowanie obciążeń i zdolności produkcyjnych, analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania i obciążania zasobów, standaryzowania czasów wykonania operacji, równoważenia obciążeń komórek produkcyjnych, analizy tzw. wąskich gardeł procesów produkcyjnych,
 • zdobycie umiejętności harmonogramowania produkcji tj. ustalania kolejności realizacji zleceń i określanie dla nich celów harmonogramowych, na poziomie poszczególnych zasobów produkcji, składających się na marszruty produkcyjne, 
 • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy ERP i APS, oraz modułów MES.

grupa docelowa:

 • Menedżment produkcyjny średniego szczebla – Kierownicy Produkcji,
 • Osoby zajmujące się planowaniem w łańcuchu dostaw organizacji produkcyjnych (np. w Dziale Logistyki),
 • Osoby planujące produkcję (Planiści Produkcji), 
 • Osoby zajmujące się planowaniem potrzeb materiałowych (np. w Dziale Zakupów/Zaopatrzenia),
 • Osoby sterujące produkcją: kierownicy produkcji, brygadziści, mistrzowie zmianowi, liderzy zespołów produkcyjnych.

Program szkolenia:

Zintegrowane planowanie na poziomie łańcucha dostaw Supply Chain:

 1. Planowanie w modelu ERP z wykorzystaniem narzędzi informatycznych – główne składniki procesu:
  • Tworzenie harmonogramu MPS (Master Production Schedule), rola Planisty MPS,
  • Planowanie Potrzeb Materiałowych MRP (Material Requirements Planning),
  • Planowanie Zdolności Produkcyjnych CRP (Capacity Resources Planning,
  • Struktura danych dla potrzeb planowania w systemie ERP: BOM (Bill of Material), marszruty produkcyjne, profile zasobów,
  • Strefy planistyczne (Time Fences) – Gródź Planowania (Planning Time Fence), Gródź Popytu (Demand Time Fence),
  • Bilansowanie zdolności produkcyjnych: Zgrubne Planowanie Zdolności Produkcyjnych RCCP (Rough Cut Capacity Planning),
  • Metody Partiowania dla zleceń produkcyjnych: Lot-for-lot, EPQ, Silver Meal, Least Unit Cost, Part Period Balancing.
 2. Przyczyny trudności planowania produkcji w systemach ERP:
  • Harmonogramowanie techniką Just-in-Time „backward scheduling”,
  • Oś czasu ustrukturowana w format Koszyków Planistycznych (Planning Baskets),
  • Model obciążania Infinite Loading,
  • Statyczna struktura relacji pomiędzy etapami marszrut produkcyjnych,
  • Statyczna i uproszczona struktura danych charakteryzujących zasoby produkcji,
  • Trudność budowania hierarchii harmonogramów uwzględniającej „constrained resources”.

Szczegółowe planowanie produkcji – harmonogramowanie:

 1. Ustalanie kolejności realizacji dla zleceń produkcyjnych na poziomie zasobów produkcji – kolejkowanie/sekwencjonowanie:
  • Popularne reguły kolejkowania – FCFS (First Come First Served), SPT (Shortest Processing Time), EDD (Earliest Due Date), S/RO (Slack per Remaining Operation), CR (Critical Ratio), Shortest Setup Time,
 2. Popularne algorytmy harmonogramowania – reguła Johnsona, 
 3. Określanie celów harmonogramowych dla realizowanych zleceń – pętla informacyjna i przeharmonogramowywanie,
 4. Wizualizacja harmonogramów w formie diagramu Gantta,
 5. Narzędzia informatyczne klasy APS (Automatic Production Scheduling),
 6. Excel jako substytut APS,
 7. Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) dla potrzeb sterowania i kontroli produkcji.

Planowanie i harmonogramowania produkcji w kontekście nowoczesnych metod zarządzania produkcją: 

 • Lean Manufacturing – strategia „zero marnotrawstwa”, JIT i „continuous flow”,
 • Standaryzacja procesów produkcyjnych (wykorzystanie 4 kroków pracy standardowej),
 • Wyrównywanie (balancing) zdolności komórek produkcyjnych – ćwiczenia,
 • Heijunka – wypoziomowane harmonogramowanie, harmonogramowanie cykliczne (Planning Wheel) i EPEI (Every Part Every Interval), 
 • Metoda redukcji czasu przezbrojenia – SMED (Single Minute Exchange of Dies),
 • Metoda w pełni produktywnego utrzymania ruchu TPM, obliczanie współczynnika średniej efektywności maszyn OEE.

Termin realizacji: 27/28/29.02.2024 – od 9.00 do 12.30

Kto prowadzi?

Robert Głos – Praktyk zarządzania produkcją, doświadczony trener i twórca szkoleń. Ma ponad dwudziestoletnią praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz we wdrażaniu systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, nowych technologii produkcji. Jest konsultantem odpowiedzialnym za zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu organizacji produkcji, zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Od wielu lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla największych firm produkcyjnych w Polsce. Przeszkolił kilka tysięcy uczestników, stworzył ponad 50 planów strategicznych i 40 planów rozwojowych dla firm oraz zrestrukturyzował 5 przedsiębiorstw. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

Szkolił pracowników takich firm jak: Gates Polska, Delphi Polska, Hańderek, Suempol, Konspol S.A., Schneider Electric Polska, Indesit Polska, IBM Polska, GATX Polska, Graal, Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Belvedere Vodka, PKP PLK, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Telefonika S.A., Sonoco Polska, MPWiK Lublin, MPWiK Wrocław i wielu innych.